Home>Job opportunities>Lider Testów Automatycznych

Lider Testów Automatycznych

Testing Permanent contract Poland

Job Description

– Wypracowanie i wdrożenie podejścia do automatyzacji testów w projekcie.
– Wspieranie zespołu w zakresie automatyzacji testów.
– Tworzenie i utrzymywanie skryptów do automatyzacji testów aplikacji.
– Przeprowadzanie testów automatycznych z użyciem narzędzia Selenium WebDriver, lub innym, a także parametryzacja, konfiguracja oraz integracja narzędzia z innymi narzędziami.
– Planowanie, projektowanie oraz dokumentowanie testów automatycznych, analizowanie wyników oraz wymagań do testów, zgłaszanie defektów.
– Przygotowywanie danych testowych.

Qualifications

– Wyższe wykształcenie kierunkowe (preferowana: informatyka lub kierunek pokrewny).
– Zarządzane członkami zespołu testerów automatycznych, w tym zlecanie zadań, monitoring oraz review wykonanych prac, mentoring
– Co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie automatyzacji testów.
– Udział w dużych projektach biznesowych i IT.
– Doświadczenie w pełnieniu roli lidera lub osoby rozdzielającej i weryfikującej realizację zadań innych członków zespołu testowego. 
– Znajomość metodologii i technik testowania.
– Znajomość przynajmniej trzech narzędzi do automatyzacji testów, w tym minimum Selenium WebDriver.
– Znajomość narzędzi oraz technologii z zakresu : MF ALM, JIRA, GIT, Java, TestNG, JUnit, JavaScript, VBScript, VBA, .NET, SQL, Jenkins, Python, Perl, Ruby, HTML, PHP, Bash, Postman i inne.
– Znajomość  metodyki technik testowania wg ISTQB
– Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
– Umiejętność szybkiej adaptacji do nowych technologii i narzędzi.
– Umiejętność pracy w zespole
– Samodzielność i inicjatywa w działaniu

Company Description

At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business. 
We are 6,700 professionals dedicated to ensuring our clients win their digital battles. 
We are always looking for people who are passionate about creating innovative, value-addedsolutions that are tailor-made for our customers. 
Come and join our 35 nationalities spread across 20 countries in EMEA!

Additional Information

Branża: Energetyczna
Współpraca: długofalowa / full-time / B2B 
Lokalizacja: Warszawa Śródmieście

Apply